Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd

Lleihau gwastraff tirlenwi yw un o’n nodau sylfaenol. Rydym felly’n ceisio sicrhau nad oes unrhyw eitem a roddir i ni yn diweddu mewn safle tirlenwi. Mae’n anochel nad yw pob eitem sy’n cael ei rhoi yn addas i’w hailwerthu. Rydym yn ceisio rhoi eitemau sy’n cael eu cyfrannu nad ydynt yn ddillad chwaraeon, ond sy’n dal mewn cyflwr defnyddiol, i elusennau lleol eraill.

Rydym hefyd yn ceisio lobïo gwneuthurwyr dillad chwaraeon i fod yn gyfrifol, yn enwedig yn achos dillad sy’n cael eu rhoi yn wobrau mewn digwyddiadau rasio – mae nifer fawr o’r rhain yn cael eu rhoi i ni gan nad ydynt yn gwerthu. Hoffem weld nwyddau cynaliadwy yn cael eu rhoi yn wobrau mewn bagiau yn hytrach na’r crysau T hyn.

Rydym yn storio eitemau nad ydynt yn addas i’w gwerthu yn ein warws, ac rydym yn benderfynol o ddod o hyd i ddefnydd arall iddynt. Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych.