Cyswllt

Cyswllt

Rheolwr menter:

Natasha Byrnell

Ffôn: 

07375 894007

E-bost:

Natasha.Burnell@peopleandwork.org.uk

Mae gan Natasha dros ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector manwerthu ar lefel reoli ac ymunodd â Pobl a Gwaith trwy gyllid y Loteri Genedlaethol i ddatblygu menter gymdeithasol Play It Again Sport.


Roedd Natasha wedi gweithio gyda sefydliadau trydydd sector yn ei chyflogaeth flaenorol a oedd wedi hwyluso newid ffocws, ac wedi ysgogi cyd-greu Grŵp Cymuned Creadigol Rhondda – grŵp sy’n ymdrechu i ddarparu gweithgareddau celfyddydol hygyrch i’r rheini yn y Rhondda.
Mae hi wedi byw yn yr ardal leol am bedair blynedd ar ddeg ar ôl symud i Gymru i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.


Mae Natasha wedi gweithio mewn rolau amrywiol mewn sawl manwerthwr gwahanol ac mae ganddi brofiad o reoli pobl a stoc, creu a darparu rhaglenni hyfforddi ochr yn ochr â marsiandïaeth a gyrru masnacheiddio.


Gweithiwr Prosiect:

James Watts-Rees

Ffôn: 

07392 072115

E-bost:

James.Watts-Ress@peopleandwork.org.uk

Ymunodd James â Pobl & Gwaith ym Medi 2018 am leoliad blwyddyn fel rhan o’r tîm Chwarae It Again Sport. Mae ei rôl wedi ei gwneud yn bosibl gan gynllun RAP Rank Foundation (Rhaglen Rank Aspire) sy’n cefnogi arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u dewisiadau gyrfa tra’n cyfrannu at waith elusen gymunedol leol. Mae James yn frodor o Ton Pentre, y Rhondda ac, ar ôl gadael Ysgol Gyfun Treorci, enillodd Brentisiaeth UCD Lefel 3 mewn hyfforddi. Mae ganddo brofiad helaeth mewn mentora a hyfforddi ystod eang o bobl mewn sgiliau rygbi a bywyd. Mae ei frwdfrydedd ac ymrwymiad i’r Rhondda yn ddiangen!

Cefnogwch Ni

Clickiwch YMA i lawrlwytho ein ffurflen gwirfyddoli

Cliciwch YMA i lawrlwytho ein ffurflen atgyfeirio

Cyfryngau cymdeithasol