Tudalen blaen

Croeso i Gadael Ni Chwarae

Menter gymdeithasol wedi ei lleoli yng Nghwm Rhondda yw Play it Again Sport. Caiff ei chefnogi gan yr elusen Pobl a Gwaith. Rydym yn lleihau cost chwaraeon trwy werthu rhoddion o ddillad a chyfarpar chwaraeon am bris gostyngol, a defnyddio’r arian i ariannu gweithgareddau chwaraeon ledled yr ardal leol.

Gadael Ni Chwarae, cymrud y gost allan o gymrud rhan

Natasha Burnell & James Watts-Rees


Prynwch ein heitemau o Too Good To Waste yn Ynyshir


Cyfrannwch eich eitemau cliciwch YMA i gael y rhestr o leoliadau

Gwared Rhwystrau Ariannol

Darparu Chwaraeon

Leihau Sbwriel


Ein nod yw cael gwared ar y rhwystrau ariannol i chwaraeon a darparu’r chwaraeon y mae ar bobl eu heisiau, gan leihau’r sbwriel sy’n mynd i safleoedd tirlenwi ar yr un pryd.


Darganfyddwch beth rydyn ni’n ei wneud gyda’r arian a godir Yma

Cyllidwyr a Sefydliadau Cefnogol